Zespół Placówek Oświatowych "NASZ DOM"

AKTUALNOŚCI

PRZYJĘCIA DO OŚRODKA NA NOWY ROK SZKOLNY 2022/2023

Zespół Placówek Oświatowych „NASZ DOM” w Gębicach przyjmuje dzieci i młodzież na nowy rok szkolny 2022/2023.

Podstawą przyjęcia do Zespołu Placówek Oświatowych „NASZ DOM” w Gębicach jest wniosek rodzica (opiekuna prawnego) oraz  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Specjalny Ośrodek Wychowawczy

– internat, którego wychowankami mogą być uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.

Placówka zapewnia:

– całodobową opiekę,

– pomoc w realizacji edukacji szkolnej,

– atrakcyjne zajęcia,

– pomoc specjalistyczną dostosowaną do indywidualnych potrzeb wychowanka,

– uczniowie szkoły branżowej mogą realizować w ośrodku praktykę zawodową w zawodzie kucharz,

– pobyt w ośrodku nawet wtedy, gdy szkoła prowadzi zajęcia zdalne.

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

– specjalistyczna placówka oświatowa dla uczniów posiadający orzeczenie z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o:

1. niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim,

2. o sprzężonej niepełnosprawności, (gdy jedną z nich jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym).

Ośrodek zapewnia swoim wychowankom edukację, kompleksową opiekę i wielospecjalistyczną pomoc w zakresie terapii logopedycznej, terapii autyzmu oraz rehabilitacji ruchowej, świadczoną przez doświadczonych specjalistów.

Ośrodek daje możliwość całodobowej opieki dla wychowanków od poniedziałku do piątku.Zapraszamy😊Zadzwoń, zapytaj o inne interesujące Cię szczegóły:

tel: 781 126 791

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz