Zespół Placówek Oświatowych "NASZ DOM"

REHABILITACJA

Rehabilitacja to szereg działań (leczniczych, psychologicznych, społecznych, organizacyjnych, technicznych i edukacyjnych) podejmowanych na rzecz konkretnej osoby i mających na celu przywrócenie całkowitej lub przynajmniej częściowej sprawności fizycznej lub psychicznej rehabilitacja obejmuje działania mające na celu przywrócenie pacjenta do zdrowia fizycznego i psychicznego.

W Zespole Placówek Oświatowych „Nasz Dom” w Gębicach jest prowadzona i szeroko rozumiana rehabilitacja która ma za zadanie scalać proces rehabilitacyjno-terapeutyczny wychowanków poprzez:

– przywracanie utraconych sprawności,

– podejmowanie działań zapobiegających utracie sprawności,

– przyspieszanie wytworzenia zastępczych mechanizmów kompensacyjnych,

– usuwanie procesów chorobowych lub ich następstw, zapobieganie im,

– stymulowanie zaburzonych funkcji motorycznych,

– wykorzystywanie różnorodnych technik fizjoterapeutycznych do usprawnienia innych zaburzeń rozwojowych,

– usprawnienie mechanizmów regulacyjnych układu krążenia, oddechowego, przemiany materii, termoregulacji, ukrwienia skóry,

– stymulowanie, poprawę i utrzymanie ogólnej wydolności organizmu,

– przeciwdziałanie skutkom hipokinezji (braku ruchu).

Za cele główne fizjoterapeuci wyznaczyli sobie:

-zwiększenie ogólnej sprawności organizmu;

rozwijanie sprawności psychofizycznej;

-korekcje oraz kompensacje odchyleń i braków rozwojowych;

-kształtowanie koncentracji poprzez gry i zabawy zespołowe;

-korygowanie wad postawy;

-utrwalanie nabytych umiejętności;

Realizacja wymienionych celów przebiega w grupach utworzonych pod względem możliwości i sprawności psychofizycznej wychowanków. Zajęcia odbywają się codziennie tj. od poniedziałku do piątku.

W zależności od możliwości psychoruchowych uczestników zajęć program obejmuje:

  • Ćwiczenia ogólnousprawniające, zwiększające ogólną wydolności organizmu.
  • Ćwiczenia relaksacyjne, umożliwiające rozładowanie i wyciszenie napięć emocjonalnych. Osiągnięcia świadomej kontroli czynności ciała i poprawy samopoczucia.
  • Gry i zabawy ruchowe: rzuty, skoki, biegi, mocowanie zarówno w plenerze jak i na sali o charakterze mobilizującym do współpracy w grupie.
  • Ćwiczenia wpływające na polepszeniu koordynacji psychoruchowej, ćwiczenia równoważne, zręcznościowe, manualne,
  • Ćwiczenia korekcyjne mające doprowadzić do zmniejszenia lub zatrzymania nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu.
  • Ćwiczenia wyzwalające własną inicjatywę ruchową, formy zabawowe, ułatwiające kontakt, pomaganie sobie i odczuwanie innych.
  • Ćwiczenia areobowe – elementy aerobiku, stepu, układy taneczne

Zajęcia odbywają się również na dworze do dyspozycji dzieci jest boisko do gry w piłkę nożną, koszykową, siatkową oraz siłownia pod chmurką. W celach relaksu i nabycia większej odporności organizmu wychowankowie korzystają z hydromasażu.