Zespół Placówek Oświatowych "NASZ DOM"

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo, w trosce o prywatność i dane osobowe przekazujemy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora, czyli w Zespole Placówek Oświatowych „Nasz Dom”, ul. Bł. Marii Angeli 1, 64-707 Gębice, NIP 763 212 62 94 REGON: 30237154700000, e-mail: naszdom.zpo@gmail.com. Nasze działania w tym zakresie mają na celu promocję godności człowieka zgodnie ze przepisami prawa (w tym obowiązkiem informacyjnym, o którym w art. 8 Dekretu KEP regulującego ochronę danych w Kościele z 2018 r. i art. 13 RODO) i obowiązującymi standardami.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych adw. dr Kingę Karsten, z którym można się skontaktować piszą na adres iod@karsten.pl.

Państwa dane przetwarzane są przez administratora w różnych celach i różnym zakresie oraz na różnej podstawie prawnej.

Gdy podejmiecie z nami kontakt, będą to zazwyczaj dane takie jak Państwa imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte przez Państwo w treści wiadomości przesłanej do nas czy formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania będzie wówczas uzasadniony interes administratora (czyli działanie zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu KEP regulującego ochronę danych w Kościele z 2018 r. i art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a celem przetwarzania będzie obsługa korespondencji. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne jednak konieczne do nawiązania kontaktu.

Nasz formularz kontaktowy wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Polityka prywatności Akismet zob: https://akismet.com/privacy/.

Macie Państwo prawo do dostępu do danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu względem przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych lub Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie Waszych danych osobowych nie jest zgodne z prawem.

Jeżeli Państwo zostaniecie wolontariuszami naszego Zespołu lub wesprzecie nas darowizną, to cel przetwarzania Państwa danych, ich zakres i podstawa prawna ich przetwarzania, a także okres ich przechowywania zmieni się. W tych sytuacjach zostaniecie państwo przez nas poinformowani, zgodnie z obowiązującym prawem.

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania odnośnie tego jak Zespół Placówek Oświatowych „Nasz Dom” przetwarza Wasze dane, to prosimy o kontakt na adres podany na górze.