Zespół Placówek Oświatowych "NASZ DOM"

SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY

Specjalny Ośrodek Wychowawczy funkcjonujący pod nazwą „NASZ DOM” Ośrodek Pedagogiczno-Rehabilitacyjny im. Błogosławionej Marii Angeli to niepubliczna placówka prowadzona przez Siostry Felicjanki. Do ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnością intelektualną i inną niepełnosprawnością sprzężoną. Placówka ma charakter koedukacyjny. Ośrodek zapewnia wychowankom pomoc podczas realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poprzez: całodobową opiekę, pomoc w nauce, rewalidację, wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich, profilaktyczną opiekę zdrowotną, rehabilitację fizyczną oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia. Panująca w ośrodku atmosfera domu rodzinnego i zespolona działalność wszystkich osób pracujących z podopiecznymi ma na celu przygotowanie wychowanków do pełnego, aktywnego, samodzielnego i prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym na miarę indywidualnych możliwości każdego z nich oraz do życia w relacji przyjaźni z Bogiem i drugim człowiekiem.

482940_350530358374652_125464909_n

Początki działalności ośrodka sięgają lat powojennych, jednak jego rozbudowa i dynamiczny rozwój związany jest z osobą s. Jadwigi Targańskiej, która była dyrektorem placówki przez 41 lat (1974-2015). Obecny wygląd ośrodka zapewniający bardzo dobre warunki mieszkalne, nowoczesną bazę dydaktyczną, rehabilitacyjną, a także profesjonalnie wyposażone pracownie umożliwiające rozwój zainteresowań podopiecznych wpływa na skuteczność działań rewalidacyjno-wychowawczych podejmowanych wobec każdego wychowanka. W każdej grupy wychowawczej są pokoje mieszkalne (4 osobowe) z łazienkami, aneks kuchenny z odpowiednim wyposażeniem; świetlica na której znajduje się telewizor, sprzęt ADG, komputer z łączem do internetu; łazienka ogólna z pralką i innymi sprzętami z zakresu gospodarstwa domowego.

DSC03341łomnica lipiec 006

Dział rehabilitacji fizycznej funkcjonuje w kilku osobnych gabinetach i dwóch salach: jedna sala gimnastyczna wyposażona jest w rowerki stacjonarne, baseny z piłeczkami i inne pomoce specjalistyczne, a druga sala rehabilitacyjno-sportowa umożliwia prowadzenie zajęć na dużej przestrzeni. W poszczególnych gabinetach znajduje się sprzęt specjalistyczny, między innymi: fotel terapeutyczny, UGUL, wanny do hydromasażu. Ośrodek ma też dwa baseny wodne, jeden większy, a drugi mniejszy.
Rozbudowana baza dydaktyczna w ośrodku umożliwia organizację wielu zróżnicowanych zajęć służących rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień wychowanków. Zajęcia z zakresu terapii zajęciowej prowadzone są w pracowniach: plastycznej, krawiectwa, gobelinu, witrażu, sznurka, rzeźby, ceramiki. Zajęcia muzyczne rozwijają umiejętności gry na instrumentach mi. gitarze klasycznej, keyboardach, skrzypcach, akordeonie, instrumentach perkusyjnych, a także kształtują umiejętności wokalne dziewcząt należących do scholii. Placówka dysponuje również salą doświadczania świata, siłownią zewnętrzną, nowoczesnym placem zabaw i boiskami do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. Dużym walorem ośrodka jest znajdujący się na jego terenie park ze starym drzewostanem, wśród którego szczególną uwagę zwraca rozłożysta lipa licząca około 300 lat.

DSC04882

W placówce pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna i specjalistyczna: wychowawcy, fizjoterapeuci, psycholog, logopeda zapewniająca realizacje potrzeb naszych wychowanków. Udzielana jest także pomoc psychologiczno-pedagogiczna zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi. Koncepcja działalności ośrodka wyrażona hasłem „Przez pracę i zabawę do pełnej sprawności i uczestnictwa przyszłym dorosłym życiu” realizowana jest na wszystkich obszarach i zadaniach podejmowanych w placówce. W Zespole Placówek Oświatowych „Nasz Dom” do którego należy ośrodek kilku wychowanków ze Szkoły Zawodowej odbywa praktyki w zawodzie kucharz.
W Ośrodku „Nasz Dom” wychowankowie są aktywni i twórczy. Odkrywają swoje zdolności i talenty, realizują swoje hobby i marzenia, biorą udział w atrakcyjnych konkursach, olimpiadach specjalnych, wycieczkach, występach artystycznych, przedstawieniach teatralnych. Wychowawcy, specjaliści, opiekunowie i cały personel ośrodka pomagają im realizować swoje marzenia i zdobywanie jak największej sprawności życiowej. Występy scholii na Międzynarodowym Spotkaniu Kolędników w Połajewie, przedstawienia teatralne prezentowane dla lokalnych placówek oświatowych, programy artystyczne, układy taneczne pokazywane na zewnętrznych i wewnętrznych uroczystościach ośrodka i lokalnych imprezach umożliwiają stały kontakt naszych wychowanków z szerszym społeczeństwem, co sprawia, że stają się otwarci na świat.
Wychowanie religijne naszych wychowanków wg wartości chrześcijańskich stanowi szczególny rys działalności placówki. W ośrodku jest kaplica, zatrudniony jest także ksiądz kapelan. Organizowane msze św. dla wychowanków, nabożeństwa liturgiczne i indywidualne przygotowanie do sakramentów umożliwia dzieci i młodzieży nawiązywanie osobistej relacji z Panem Bogiem.

cropped-DSC09148.jpgSzczególne miejsce w rewalidacji naszych wychowanków mają ich rodzice/opiekunowie. Widząc potrzebę ich ścisłej współpracy z kadrą pedagogiczną ośrodka co miesiąc organizowane są spotkania dla rodziców i opiekunów, by współdziałać w rewalidacyjno-wychowawczym procesie oddziaływań względem ich dzieci, ale także, by podejmować działania na rzecz funkcjonowania całej placówki.
Wychowankowie, którzy kończą pobyt w „Naszym Domu” są osobami otwartymi, radosnymi, gotowymi do pełnowartościowego życia w społeczeństwie, na miarę swoich indywidualnych możliwości. Potwierdzeniem skuteczności oddziaływań wychowawczych i rewalidacyjnych są absolwenci ośrodka, którzy po opuszczeniu placówki często do niego wracają jak do swojego domu.

DSC08955