Zespół Placówek Oświatowych "NASZ DOM"

Procedura Funkcjonowania Zespołu Placówek Oświatowych „Nasz Dom” w Gębicach w czasie epidemii COVID-19 01.09.2020 r.

1. Procedura została ustalona w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie placówki i ochrony przed rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19. 2. Procedura została opracowana na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek…