Zespół Placówek Oświatowych "NASZ DOM"

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 W ORW

Pożegnaliśmy kolejny rok szkolny w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Gębicach. Dzień tradycyjnie rozpoczął się uroczystą mszą świętą. Po jej zakończeniu wychowankowie wraz z najbliższymi zaproszeni zostali na słodki poczęstunek. Siostra Dyrektor wręczyła naszym podopiecznym dyplomy zwieńczające ich całoroczną pracę…