Zespół Placówek Oświatowych "NASZ DOM"

JESTEŚMY AKTYWNI

„Aktywność to synonim życia, stały i dostosowany do możliwości danej osoby wysiłek. Jest to taki obszar działalności, który daje człowiekowi szansę wyrażania siebie w formie dostępnej i bardzo indywidualnej, określanej jego możliwościami, upodobaniami i zwyczajami.” (Kozaczuk 1999) Minęło już I półrocze…