Zespół Placówek Oświatowych "NASZ DOM"

PRZYJĘCIA DO OŚRODKA NA NOWY ROK SZKOLNY 2022/2023

Zespół Placówek Oświatowych „NASZ DOM” w Gębicach przyjmuje dzieci i młodzież na nowy rok szkolny 2022/2023. Podstawą przyjęcia do Zespołu Placówek Oświatowych „NASZ DOM” w Gębicach jest wniosek rodzica (opiekuna prawnego) oraz  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię…