Zespół Placówek Oświatowych "NASZ DOM"

REKRUTACJA

OGŁASZAMY NABÓR NA ROK SZKOLNY 2021/2022 Daj sobie szansę, wybierz nasz ośrodek, by uzyskać skuteczną pomoc w nauce i w zdobyciu umiejętności potrzebnych w samodzielnym życiu. Specjalny Ośrodek Wychowawczy – internat, którego wychowankami mogą być uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie…