Zespół Placówek Oświatowych "NASZ DOM"

REKRUTACJA 2017/2018

Zespół Placówek Oświatowych „NASZ DOM” w Gębicach prowadzi przyjęcia nowych wychowanków do placówki na rok szkolny 2017/2018. Podstawą przyjęcia do Zespołu Placówek Oświatowych „NASZ DOM” w Gębicach jest wniosek rodzica (opiekuna prawnego) oraz  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez…

WAKACJE Z BOGIEM-DOBRY JAK CHLEB

Dzień IV 30 czerwca 2017r. Hasło dnia DOBRY JAK CHLEB „Dzisiejszy dzień znów przeżyliśmy bardzo przyjemnie. Wyjechaliśmy na wycieczkę do Czarnkowa. Najpierw udaliśmy się do piekarni, tam dowiedzieliśmy się jak trudną pracą jest pieczenie chleba. Potem pojechaliśmy do kościoła p.w.…

WAKACJE Z BOGIEM W POSZUKIWANIU BRATA ALBERTA

„29.06.wyruszyliśmy w podróż opartą na fabule życia Brata Alberta. Podchody,których trasa przebiegała przez teren Naszego Domu,okolicznych pól i lasów, wreszcie cmentarza i samo centrum wsi Gębice rozpoczęła się symbolicznie w czasach powstania styczniowego. Poszukując Adama Chmielowskiego,próbowaliśmy wczuć się w dramat…