Zespół Placówek Oświatowych "NASZ DOM"

STWORZENIE ŚWIATA

Świat stworzony przez Boga ukazany oczami Artystów naszego Ośrodka!!! Potem Bóg rzekł: «Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba!» Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty…

ZDOBYWAMY UMIEJĘTNOŚCI

Zajęcia artystyczne w Pracowniach Krawiectwa i Rękodzieła Artystycznego to jedna z najpopularniejszych i najczęściej wybieranych aktywności przez dzieci i młodzież ośrodka. W kilku pracowniach artystycznych m.in. krawiectwa, rysunku, rzeźby, gobelinu czy ceramiki wychowankowie zdobywają konkretne umiejętności, które w przyszłości będą…

ADORACJA PRZY GROBIE

„Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją wielką miłość do nas, za mękę i śmierć i tylko dlatego, abyśmy mogli żyć. Dziękujemy za Twoje Zmartwychwstanie!!! Twoje Zwycięstwo, które jest źródłem naszego zmartwychwstania. Wiemy, że ten grób wkrótce będzie pusty! Tak jak…

DROGA KRZYŻA

Byłem na Jego drodze,… Ile to już razy??? Widziałem cierpienie Pana Jezusa,… Ile to już razy??? I co zrobiłem??? Nic!!! Byłem widzem. Dzisiaj chcę razem z Tobą, Piłacie, Szymonie, Weroniko, iść Drogą Krzyża Pana Jezusa. Pragnę być blisko Niego, jak…