Zespół Placówek Oświatowych "NASZ DOM"

STWORZENIE ŚWIATA

Świat stworzony przez Boga ukazany oczami Artystów naszego Ośrodka!!! Potem Bóg rzekł: «Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba!» Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty…

ZDOBYWAMY UMIEJĘTNOŚCI

Zajęcia artystyczne w Pracowniach Krawiectwa i Rękodzieła Artystycznego to jedna z najpopularniejszych i najczęściej wybieranych aktywności przez dzieci i młodzież ośrodka. W kilku pracowniach artystycznych m.in. krawiectwa, rysunku, rzeźby, gobelinu czy ceramiki wychowankowie zdobywają konkretne umiejętności, które w przyszłości będą…